Bản cài B52 iOS đã được đổi tên để vượt qua kiểm duyệt

Bản cài B52 APK cho Android

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME

ANDROID

1. Bấm nút "Tải bản cài đặt" của Android
2. Mở file APK vừa tải về
3. Bật "Cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác CHPLAY"
4. Chọn OK và cài đặt

iOS

1. Bấm nút "Tải bản cài đặt" của iOS bản cài trực tiếp
2. Chọn "Mở", sau đó chọn "Cài đặt"
3. Mở tuỳ chọn "Cài đặt" của iPhone, chọn "Cài đặt chung" - Quản lý VPN & Thiết bị
4. Chọn "Ứng dụng doanh nghiệp" đang được hiển thị, sau đó chọn "Tin cậy…"

B52